info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 242
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด : กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล อบต.ดงหม้อทอง และชุมชนบ้านดดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 7 ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 7 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง