info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22
account_box ผู้บริหาร
ร้อยตำรวจเอก รัศมี สหายแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร้อยตำรวจเอก รัศมี สหายแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
นายวานร แก้ววเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 081-9454913
นายวานร แก้ววเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 081-9454913
นายพรมรินทร์ ตรีรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 093-6201552
นายพรมรินทร์ ตรีรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 093-6201552
นายบุญเตียง อาจศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 065-1148570
นายบุญเตียง อาจศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 065-1148570
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664