info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ แดนดินถิ่นลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันคุณภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 60
เมื่อวาน 176
เดือนนี้ 4,311
เดือนที่แล้ว 6,455
ทั้งหมด 19,607

volume_down ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง/ราคาก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านนาข่า หมู่ ๓ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านซ่อมดู่ หมู่ ๖ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีอเลิกทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
ราคากลางและรูปแบบแผนผังก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ (ปรับปรุงล่าสุด) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายบ้านหนองท่ม หมู่ ๔ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองท่ม หมู่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ ๗ (๕๒๕,๐๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองท่ม หมู่ ๔ (๓๑๑,๔๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ ๗ (๕๒๕,๐๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ากระดัน หมู่ ๘ (๓๑๑,๔๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ราคากลางก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.ดงห้วยเปลือย (๓๑๒,๕๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610