องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
volume_down ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ร่างเอกสาร e-Bidding ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาข่า หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทอง ไปบ้านเจริญไพศาล หมู่ที่ 12 ตำบลดงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง/ราคาก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านซ่อมดู่ หมู่ ๖ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 442
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านนาข่า หมู่ ๓ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีอเลิกทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 448
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file ราคากลางและรูปแบบแผนผังก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ (ปรับปรุงล่าสุด) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายบ้านหนองท่ม หมู่ ๔ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านซ่อมดู่ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองท่ม หมู่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ ๗ (๕๒๕,๐๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองท่ม หมู่ ๔ (๓๑๑,๔๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ ๗ (๕๒๕,๐๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ากระดัน หมู่ ๘ (๓๑๑,๔๐๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2