info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้ 4,666
เดือนที่แล้ว 12,210
ทั้งหมด 48,984

account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกจรจิตร กล่อมสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกจรจิตร กล่อมสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยนายช่างประปา
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยนายช่างประปา
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610