info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ แดนดินถิ่นลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันคุณภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 69
เมื่อวาน 185
เดือนนี้ 4,320
เดือนที่แล้ว 6,464
ทั้งหมด 19,616

account_box กองคลัง

นางนุชนาถ บุญหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนุชนาถ บุญหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรัชนี ภูมิมาลา
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางรัชนี ภูมิมาลา
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางกันยรัตน์ แสนเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางกันยรัตน์ แสนเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอนัญญา มหาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนัญญา มหาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญานิษฐ์ ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชญานิษฐ์ ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวไพรสุดา มหาวัง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นางสาวไพรสุดา มหาวัง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610