info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม BIG CLEANING DAY [13 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองเข้าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง [12 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
การดำเนินการมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยกักตัว 14 วัน [8 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว [2 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease:LSD) [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการ อบต.ดงหม้อทอง ปราบยุงลาย 2564 [22 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 [25 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ [9 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564 [9 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664