info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
เดือนนี้ 7,922
เดือนที่แล้ว 13,662
ทั้งหมด 43,805

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต.ดงหม้อทอง ปราบยุงลาย 2564 [22 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 [25 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ [9 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และกาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 กองสวัสดิการสังคม
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยกองสวัสดิการสังคม
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ขอรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษา
ผู้โพส : admin
บริจาคเสื้อผ้าให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน โดย กองสวัสดิการสังคม
ผู้โพส : admin
กองทุนสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ มูลนิธิบราสสึ แจกแว่นตา กับรองเท้า แก่ผู้สูงอายุ
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ กองสวัสดิการสังคม
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610