info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ แดนดินถิ่นลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันคุณภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 62
เมื่อวาน 178
เดือนนี้ 4,313
เดือนที่แล้ว 6,457
ทั้งหมด 19,609

camera_alt ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลดงหม้อทอง [5 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ศพด.ในสังกัดอบต.ดงหม้อทองกับมาตรการป้องกัน COVID 19 [22 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 [14 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันเด็ก 2563 [14 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และกาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 กองสวัสดิการสังคม [21 กันยายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร [17 กันยายน 2562]
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เกษตรกร (การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี 2562 [30 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
กองทุนสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ มูลนิธิบราสสึ แจกแว่นตา กับรองเท้า แก่ผู้สูงอายุ [20 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ขอรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษา [3 กรกฎาคม 2562]
ผู้โพส : admin
บริจาคเสื้อผ้าให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน โดย กองสวัสดิการสังคม [24 มิถุนายน 2562]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610