info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ แดนดินถิ่นลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันคุณภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 63
เมื่อวาน 179
เดือนนี้ 4,314
เดือนที่แล้ว 6,458
ทั้งหมด 19,610

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศ อบต. ดงหม้อทอง ให้งดใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชั่วคราว grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ดงหม้อทอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
การแจกจ่ายผ้าห่มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับประชาชนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
มีข้อสงสัยหรือขั้นตอนการลงทะเบียน grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
งบทรัพย์สิน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ผ่อนผันทำบัตรชมพูแรงงานต่างด้าว grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศ กกต.จ.สกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
ฮีต 12 คลอง 14 ประเพณีของชาวอีสาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610