องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กกต.ตำบลดงหม้อทอง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศ กกต.จ.สกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศ กกต.ประจำ อบต.ดงหม้อทอง เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
description ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
photo การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศจังหวัดสกลนคร กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ในสัตว์ชนิดโค กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
photo ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศ อบต. ดงหม้อทอง ให้งดใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
photo ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7