info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ กกต.ประจำ อบต.ดงหม้อทอง เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศ กกต.จ.สกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กกต.ตำบลดงหม้อทอง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
description ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
photo ประกาศจังหวัดสกลนคร กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ในสัตว์ชนิดโค กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
photo ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศ อบต. ดงหม้อทอง ให้งดใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
photo ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ดงหม้อทอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
photo การแจกจ่ายผ้าห่มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับประชาชนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
photo ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
1 - 20 (ทั้งหมด 125 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664