messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 168
เดือนนี้1,916
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,056
ทั้งหมด 280,000

account_box ฝ่ายสภา
นายวรวัฒน์ อุปถัมภ์
ประธานสภา
โทร : 093-3890871
นายนัฐชัย แก้วคำลา
รองประธานสภา
โทร : 082-9275429
นายอำนาจ ชมบุตรศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 080-8184039
นายสมยศ ละครไทย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 086-1218670
นายเดช เดชา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 084-8428343
นายประชาติ บุตรดีสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 084-3990566
นายล้นเกล้า สุวรรณชัยรบ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 092-3960493
นายทวีศักดิ์ แสนอุบล
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 081-0502136
นายสันติ เฉียงเหนือ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 085-4619680
นายนัฐพงษ์ บาทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 092-8467602
นางคำภา แก้วดี
ส.อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 088-7762962
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664

× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง