info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ แดนดินถิ่นลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันคุณภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 123
เมื่อวาน 239
เดือนนี้ 3,818
เดือนที่แล้ว 5,971
ทั้งหมด 18,722

verified_user ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร,


                 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
                 อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร
 
151 ม.8  ตำบล ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  47140
  พื้นที่ 0 ตร.กม.  
  ประชากรทั้งหมด 0 คน  
  - ชาย                  0 คน  
  - หญิง                      0 คน  
 
  ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 06/10/2555    วันที่หมดวาระ: 05/10/2559
  จำนวนพนักงาน
 
- นายก/รองนายก 3 คน
- เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน
- สมาชิกสภา อปท.   22 คน
- รวมฝ่ายการเมือง  27   คน
 
 จำนวนอัตรากำลัง จำนวน 55 อัตรา
 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น      25 คน
- ลูกจ้างประจำ                   1    คน
- พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) 18 คน
- พนักงานจ้าง(ทั่วไป)           8    คน
- รวมฝ่ายประจำ          52 คน
 
- อัตราว่าง ข้าราชการ   4     อัตรา
*ข้อมูล  ณ  วันที่  8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
                                                                 17 ตุลาคม 2561
 
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
                                                                 17 ตุลาคม 2561
 

 

23 สิงหาคม 2562
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร,

                 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
                 อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร
 
151 ม.8  ตำบล ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  47140
  พื้นที่ 0 ตร.กม.  
  ประชากรทั้งหมด 0 คน  
  - ชาย                  0 คน  
  - หญิง                      0 คน  
 
  ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 06/10/2555    วันที่หมดวาระ: 05/10/2559
  จำนวนพนักงาน
 
- นายก/รองนายก 3 คน
- เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน
- สมาชิกสภา อปท.   22 คน
- รวมฝ่ายการเมือง  27   คน
 
 จำนวนอัตรากำลัง จำนวน 55 อัตรา
 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น      25 คน
- ลูกจ้างประจำ                   1    คน
- พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) 18 คน
- พนักงานจ้าง(ทั่วไป)           8    คน
- รวมฝ่ายประจำ          52 คน
 
- อัตราว่าง ข้าราชการ   4     อัตรา
*ข้อมูล  ณ  วันที่  8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
                                                                 17 ตุลาคม 2561
 
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
                                                                 17 ตุลาคม 2561
 

 

23 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610