info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
verified_user ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 151 ม.8 ตำบล ดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 พื้นที่ 0 ตร.กม. ประชากรทั้งหมด 0 คน - ชาย 0 คน - หญิง 0 คน ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 06/10/2555 วันที่หมดวาระ: 05/10/2559 จำนวนพนักงาน - นายก/รองนายก 3 คน - เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน - สมาชิกสภา อปท. 22 คน - รวมฝ่ายการเมือง 27 คน จำนวนอัตรากำลัง จำนวน 55 อัตรา - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 คน - ลูกจ้างประจำ 1 คน - พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) 18 คน - พนักงานจ้าง(ทั่วไป) 8 คน - รวมฝ่ายประจำ 52 คน - อัตราว่าง ข้าราชการ 4 อัตรา *ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664