องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 164
เดือนนี้8,021
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,216
ทั้งหมด 220,101

play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664


× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง