info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 258
play_arrow รายงานการประชุมสภา
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
description รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
description รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
description รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
description รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
description รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง