ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าประดับสีขาว เหลือง เนื่องในงานจิตอาสาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง