ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาพิมพ์ป้ายรณรงค์ โครงการจิตอาสาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง