ชื่อเรื่อง : จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง