ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุง 1/2556 (13 มิถุนายน-7 ตุลาคม 2556) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง