ชื่อเรื่อง : จ้างจัดหาาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุมสภา อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง