ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาพิมป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง