ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง