ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง