ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยถ่ายอุปกรณ์และสารเคมีเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง