ชื่อเรื่อง : จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง