ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านดงห้วยเปลือย หมู่ ๑๑ - ไปตำบลดงหม้อทองใต้