ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง