ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ดงหม้อทอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : jKbj1aSTue113300.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. อสม. อปพร. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กองทุนหมู่บ้าน กลุุ่มผู้เสียภาษี กลุ่มเยาวชน จิตอาสา กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด อบต.ดงหม้อทอง เบอร์โทรศัพท์ 042 099786