info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 257
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease:LSD)
รายละเอียด : วันที่ 23 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค( Lumpy skin disease : LSD) ในโค กระบือ โดยแนะนำการใช้น้ำยาเคมีเพื่อกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค และแจกจ่ายยาฆ่าแมลงให้เแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง